งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน IFG ระหว่างกลุ่ม DPAC plus และ Routine Practice คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorวิภาพร เตชะสรพัศ
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกัลยา อุรัจนานนท์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานคลินิกส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่.pdf - Acrobat (0.27 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 93 ครั้ง