งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการศึกษาอาหารเมนูปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ จากการปิ้งปลาและ ลาบปลาให้สุกร้อน สนับสนุนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนปี 2560 (ฉบับแก้ไข)
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorวินัย รอดไทร
หน่วยงาน/Org Nameสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ผลงานนายวินัย.pdf - Acrobat (0.38 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 51 ครั้ง