ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleตารางช่วยคำนวณในการจัดยาเม็ดที่มีขนาดบรรจุคำนวณได้ยาก
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวธนพร จิตตะวิกุล
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
E-Mail

ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางกฤษณา ทาโสด
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
E-Mail
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ตารางช่วยคำนวณในการจัดยาเม็ดที่มีขนาดบรรจุคำนวณได้ยาก.pdf - Acrobat (0.44 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 62 ครั้ง