ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleการพัฒนาระบบเวชระเบียนด้วยการ scan
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวอนุสรณ์ กันธา
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
E-Mail
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การพัฒนาระบบเวชระเบียนด้วยการscan.pdf - Acrobat (0.57 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 23 ครั้ง