ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleกล่องไฟตรวจการเสื่อมสภาพและความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมขนาดเล็ก
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางพยอม เพลิงบุตร
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่
E-Mail
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
กล่องไฟตรวจการเสื่อมสภาพและความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมขนาดเล็ก.pdf - Acrobat (0.55 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 45 ครั้ง