ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleการสร้างวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorคุณนิภา แย้มพันธ์
หน่วยงาน/Org Nameสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
E-Mailnipa.y@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การสร้างวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานงานการเงินและบัญชี.pdf - Acrobat (2.75 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 255 ครั้ง