ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleการพัฒนาระบบราชการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานักส่งเสริมสุขภาพ (แก้ไข)
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวระวีวรรณ ลำสี
หน่วยงาน/Org Nameสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
E-Mailraveewan.s@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา.pdf - Acrobat (0.23 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 142 ครั้ง