บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleการสกัดองค์ความรู้เรื่อง ผู้ดูแล (Care giver) ผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวสิริภา ภาคนะภา
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
E-Mail
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
สกัดองค์ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ .pdf - Acrobat (0.05 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 285 ครั้ง