บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายใน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
สำรวจสังคมออนไลน์2.pdf - Acrobat (0.11 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 118 ครั้ง