บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleประสิทธิผลการใช้สื่อของกรมอนามัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา
หน่วยงาน/Org Nameสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
E-Mailsuparat.a@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
วารสารHEALTH ปี2 57 ncok.pdf - Acrobat (2.35 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 112 ครั้ง