บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleกระบวนการในการพัฒนาอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผลลัพธ์การดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
E-Mail
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
นวัตกรรมการดำเนินงาน ผส.pdf - Acrobat (0.04 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 259 ครั้ง