งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นและเยาวชนในหอพักจังหวัดพิษณุโลก
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorพิชานัน หนูวงษ์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://hpc2.anamai.moph.go.th/research/index.php/2558/107-2015-08-27-09-23-52
ไฟล์เอกสาร
research2558_1_3.pdf - Acrobat (0.14 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 188 ครั้ง