งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/CreatorQuality of Work Life and Organization Commitment of Health Personnel
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข.pdf - Acrobat (0.40 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 771 ครั้ง