งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายน้อยในคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorรัตนา เพชรพรรณ, จินตนา วัชรสินธุ์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 3
E-Mailtpm9615@gmail.com
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
https://hpc03.files.wordpress.com/2015/07/rattana2558.pdf
ไฟล์เอกสาร
rattana2558.pdf - Acrobat (0.17 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 602 ครั้ง