บรรยาย/นำเสนอวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบรรยาย/นำเสนอวิชาการ
ชื่อ/Titleการควบคุมอารมณ์เพื่อลดอ้วน ลดพุง
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type บรรยาย/นำเสนอวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
อ อารมณ์ ลดอ้วน ลดพุง_ppt.pdf - Acrobat (5.94 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 456 ครั้ง