ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleสรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบดำเนินโครงการและระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2556
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
E-Mailaudit_32@hotmail.com
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและนักวิชากรมีความรู้ในการบริหารจัดการโครงการประเมินผล กำกับดูแล และดำเนินโครงการตามระบบการควบคุมภายใน
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summaryเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและนักวิชากรมีความรู้ในการบริหารจัดการโครงการประเมินผล กำกับดูแล และดำเนินโครงการตามระบบการควบคุมภายใน
Note
URL
 
ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
เชียงใหม่.pdf - Acrobat (5.94 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 389 ครั้ง