คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 5 เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย ร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปาก
ชื่อ Alternativeเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย ร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปาก
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและผู้สูงอายุ
หน่วยงาน/Org Nameสำนักทันตสาธารณสุข
E-Mailnontalee.v@anamai.mail.go.th
หัวเรื่อง/Subject
LCC 1
Others 1
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstract1
สารบัญ/Table Of Contents1
บทสรุป/Summary1
Note1
URL1
 
เนื้อเรื่อง
1
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisher1
ที่อยู่/Address1
E-Mailsample@email.tst
 
ผู้สนับสนุน/Contributor
ผู้สนับสนุน/Contributor1
หน้าที่/Role1
ที่อยู่/Address3137 Laguna Street
E-Mailsample@email.tst
 
วันที่/Date
วันที่พิมพ์/Date01/01/1967
วันที่เผยแพร่/Issued01/01/1967
วันที่แก้ไขล่าสุด/Modified01/01/1967
 
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ตัวบ่งชี้/Identifier
URL1
ISBN1
ISSN1
บรรณานุกรม1
 
แหล่งที่มา/Source
Call Number1
Source1
 
ความสัมพันธ์/Relation
IsVersionOf 1
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์และระยะเวลา/Coverage
ทางภูมิศาสตร์/Spatial20
ระยะเวลา/Temporal20
 
URL
1
ไฟล์เอกสาร
eld.pdf - Acrobat (16.75 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 767 ครั้ง