บรรยาย/นำเสนอวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบรรยาย/นำเสนอวิชาการ
ชื่อ/Titleหลักสูตร Case Management
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางธิโสภิญ ทองไทย
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 6
E-Mailthisophin@hotmail.co.th
ประเภท/Type บรรยาย/นำเสนอวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
CMในANC_อ.ผ่องศรี.pdf - Acrobat (1.69 Mb.)
Guiding Theory of CM_อ.ธิโสภิญ.pdf - Acrobat (2.70 Mb.)
นโยบาย&ภาพรวมCHILDLIFE_อ.ธิโสภิญ.pdf - Acrobat (2.53 Mb.)
แบบประเมินปัญหาและความต้องการของเด็ก_อ.กฤษดา.pdf - Acrobat (0.84 Mb.)
ฝึกใช้เครื่องมือประเมินปัญหาและความต้องการ_อ.ผ่องศรี.pdf - Acrobat (0.70 Mb.)
พมจ.ขอนแก่น_อ.สมพิศ.pdf - Acrobat (2.43 Mb.)
รู้จักเครื่องมือประเมินด้านจิตสังคม_อ.ผ่องศรี.pdf - Acrobat (0.61 Mb.)
สถานการณ์ปัญหาHIV_พญ.สยุมพร.pdf - Acrobat (1.28 Mb.)
สรุป CM_อ.ธิโสภิญ.pdf - Acrobat (0.23 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 8,228 ครั้ง