คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleคู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับแม่ตั้งครรภ์_ปรับปรุงครั้งที่ 1
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorคณะกรรมการโรงเรียนพ่อแม่
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstract คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ฉบับ คุณแม่ตั้งครรภ์เล่มนี้ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นโดยนำ สาระความรู้และข้อแนะนำในการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริม พัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ จนถึงการเตรียมตัวก่อนคลอด และการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลบุตร หลานให้มีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย
สารบัญ/Table Of Contents อาการอย่างไรที่บอกว่าตั้งครรภ์ 1 ตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคอะไร 3 การดูแลสุขภาพ 4 การออกกำลังกาย 7 พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ 10 การส่งเสริมพัฒนาการ 13 อาการที่พบบ่อยในขณะตั้งครรภ์ 15 อาการผิดปกติที่ต้องมาก่อนนัด 18 การเตรียมตัวเตรียมใจในการคลอด 20 ประโยชน์ของนมแม่ 23
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherนางศศิชล หงษ์ไทย
ที่อยู่/Address
E-Mailkoryakob@yahoo.com
 
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับหญิงตั้งครรภ์พิมพ์ครั้งที่ 2.pdf - Acrobat (2.02 Mb.)

 
คะแนน: 2  จำนวนดาวโหลด 21,651 ครั้ง