บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleวิธีลดภาวะโลกร้อน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น กรมอนามัย
E-Mailpennida05@yahoo.co.th
หัวเรื่อง/Subject
Subject Heading for Thai (ThaSH) วิธีลดภาวะโลกร้อน
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
วิธีลดภาวะโลกร้อน.pdf - Acrobat (0.10 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 468 ครั้ง