บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อโครงการ โดย วิมล โรมาและศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/CreatorAdmin
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
stakeholder_management.pdf - Acrobat (0.39 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 39,610 ครั้ง