วารสาร/จุลสาร - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อวารสาร/จุลสาร
ชื่อ/Titleจดหมายข่าวสานสัมพันธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ฉบับที่ 115
ชื่อ Alternative1
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนพสุเทพ เพชรมาก/นายสุรวัฒน์ ถนอมสัตย์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 5
E-Mailsample@email.tst
หัวเรื่อง/Subject
LCC 1
Others 1
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstract1
สารบัญ/Table Of Contents1
บทสรุป/Summary1
Note1
URL1
 
เนื้อเรื่อง
1
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisher1
ที่อยู่/Address1
E-Mailsample@email.tst
 
ผู้สนับสนุน/Contributor
ผู้สนับสนุน/Contributor1
หน้าที่/Role1
ที่อยู่/Address3137 Laguna Street
E-Mailsample@email.tst
 
วันที่/Date
วันที่พิมพ์/Date01/01/1967
วันที่เผยแพร่/Issued01/01/1967
วันที่แก้ไขล่าสุด/Modified01/01/1967
 
ประเภท/Type วารสาร/จุลสาร
ตัวบ่งชี้/Identifier
URL1
ISBN1
ISSN1
บรรณานุกรม1
 
แหล่งที่มา/Source
Call Number1
Source1
 
ความสัมพันธ์/Relation
IsVersionOf 1
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์และระยะเวลา/Coverage
ทางภูมิศาสตร์/Spatial20
ระยะเวลา/Temporal20
 
URL
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488005
ไฟล์เอกสาร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 115.pdf - Acrobat (0.44 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 811 ครั้ง