บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางไพจิตร วรรณจักร์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 6
E-Mail
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน_กรมพลศึกษา_.pdf - Acrobat (0.38 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 156,574 ครั้ง

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Phyjit.w วันที่ 2012-03-21 15:37:23
ดีมากจะได้ทดสอบนักเรียน

ความคิดเห็นที่ 2 โดย Phyjit.w วันที่ 2012-03-21 15:38:32

ขอบคุณค่ะ