บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleการจัดการขยะด้วยเทคนิค3R
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น กรมอนามัย
E-Mailpennida05@yahoo.co.th
หัวเรื่อง/Subject
Subject Heading for Thai (ThaSH) การจัดการขยะด้วยเทคนิค3R
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การจัดการขยะด้วยเทคนิค3R.pdf - Acrobat (0.11 Mb.)

 
คะแนน: 3  จำนวนดาวโหลด 3,169 ครั้ง