งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleผลงานวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorใน มหกรรมการประชุมวิชาการ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
หน่วยงาน/Org Nameจัดโดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/elderly/2555/project/paper_Jan55.pdf
ไฟล์เอกสาร
paper_Jan55.pdf - Acrobat (0.23 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 999 ครั้ง