กิจกรรมวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อกิจกรรมวิชาการ
ชื่อ/Titleเยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/CreatorAdmin
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อเรื่อง
เยี่ยมเสริมพลัง
การจัดการความรู้
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
ประเภท/Type กิจกรรมวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ชื่อปริญญา
ระดับปริญญา
ภาควิชา
สถาบัน
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
KM Empowerment - Presentation (3.84 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 544 ครั้ง