กิจกรรมวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อกิจกรรมวิชาการ
ชื่อ/Titleภาพกิจกรรม สำนักKM กรมอนามัย เข้าร่วมสนับสนุนงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ 6 วันที่ 8-10 ตค 54 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/CreatorAdmin
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อเรื่อง
งานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ 6
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2554
ณ ห้องราชา บอลรูม โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ
 
 
 
ประเภท/Type กิจกรรมวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ชื่อปริญญา
ระดับปริญญา
ภาควิชา
สถาบัน
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผู้นำ...กับการจัดการความรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Acrobat (2.69 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 265 ครั้ง