ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleเรื่องเล่า จากวิจัยนมแม่ลงสู่การปฏิบัติ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorคณะกรรมการสายใยรัก
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 8
E-Mail
เนื้อเรื่อง

   
    วันนี้ขอโชว์ 1 ตัวอย่างที่นำผลการวิจัย"ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน" มาพัฒนางานประจำ ซึ่งเจ้าของไอเดียเก๋ๆนี้ก็คุณหมอบาส ประธานโครงการวิจัยนั่นเอง ...โดยทำแจกให้กับสมาชิกชมรมสายใยรักฯ เป็นการตอกย้ำประโยชน์ของนมแม่ตามแนวคิดของประชาชนทั่วไป ที่สอดคล้องตามผลการวิจัยที่ทดสอบแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน "นมแม่มีสารอาหารครบถ้วน  ทำให้ลูกฉลาด แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย"
    แต่จริงๆแล้วในส่วนของโรงพยาบาลเราในแต่ละงานก็พัฒนากิจกรรมเพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น
  • ใน ANC ได้นำนวัตกรรมจากศิริราชเรื่องการวัดประเมินหัวนม ด้วยไม้บรรทัดมาใช้ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
  • โรงเรียนพ่อแม่ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และฝึกท่าอุ้มให้นมลูก
  • ในห้องคลอด มีนวัตกรรมพลาสติกสายใยรักที่กั้นป้องกันไม่ให้เด็กตกขณะให้ early BF
  • ในห้องผ่าตัด มีการเพิ่มเติมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสามีและญาติให้เข้าเยี่ยมระหว่างพักฟื้น รอส่งไปนอนหลังคลอด
  • ในหลังคลอด นอกจากมีกิจกรรมสอนบีบเก็บน้ำนมแม่แล้ว ยังมีนวัตกรรมป้ายชี้บ่งน้ำนมแม่ แดง เหลือง เขียว บอกการไหลของน้ำนมแม่พร้อมแนวทางการดูแล
  • ใน NICU ย้ำเรื่องการบีบน้ำนมแม่มาส่งลูก และได้พัฒนาห้องสานสายใยที่ให้แม่อยู่นอนให้นมลูกจนกว่าลูกจะ D/Cให้น่าอยู่มากขึ้น
  • ใน WCC ทวนสอบการบีบเก็บน้ำนมแม่ และการนำน้ำนมแม่มาใช้ พร้อมแจกเอกสารให้

ก็คาดว่าอนาคตอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าความเข้มแข็งยังคงอยู่

ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherศศิชล
ที่อยู่/Addressศูนย์อนามัยที่ 8
E-Mail
 
ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)

 
คะแนน: 7  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง