คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleคู่มือโรงเรียนพ่อแม่สำหรับบุคลากร
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorศศิชล หงษ์ไทย และคณะกรรมการโรงเรียนพ่อแม่
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 8
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstract กว่าจะเป็นที่มาของคู่มือโรงเรียนพ่อแม่ฉบับนี้นั้น ...เริ่มจากเมื่อปี 2547 ที่เราได้รับนโยบายโรงเรียนพ่อแม่มา แล้วมากำหนดแผนการสอนโดยทีมสหสาขาเป็นตัวตั้งตนคิดกันเองว่าควรจะสอนอะไรบ้างในกลุ่มคุณแม่ ที่ตั้งครรภ์ หลังคลอด และผู้เลี้ยงดูเด็ก0-5 ปี และได้ทดลองใช้ วัดผลแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาพูดคุยประชุมคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่าจะพัฒนาอย่างไร พอปีต่อๆมาเราก็ได้ทดลองรูปแบบใหม่จนกระทั่งได้รูปแบบที่เป็นงานประจำออกมา สอน 4 ครั้งตลอดการตั้งครรภ์พร้อมกับการมาฝากครรภ์ ... แต่ต่อมาเราได้คุยกันต่อว่า แล้วรูปแบบที่เราใช้ปฏิบัติอยู่นี้เจ้าหน้าที่บอกว่า OK. แล้วผู้รับบริการล่ะ? ก็เลยได้นำมาสอบถามจากผู้รับบริการจำนวน 30 คนในแต่ละหลักสูตรตามเนื้อหาที่เราเตรียมสอนว่าใช่สิ่งที่ผูรับบริการอยากรู้จริงหรือไม่ ? แล้วนำผลการพูดคุยมาทบทวนกันอีกรอบกับผู้สอนที่กำหนดหลักสูตรว่าจะปรับอะไรอีกหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่สุด ในขณะเดียวกันผู้สอนก็ถูกประเมินว่าในระหว่างการสอนนั้นได้ใช้กระบวนการและสื่อตามที่เขียนระบุไว้ในแผนการสอนจริงหรือไม่ ? เมื่อทั้งผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับบริการประเมินแล้ว ผู้สอนซึ่งเป็นผู้กำหนดแผนการสอนทบทวนแล้วให้สอดคล้องกับการปฏิบัติมากที่สุด เราก็กลับไปย้อนดูแผนการสอนใหม่ทั้งหมดอีกครั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้จริงด้วย ...ยังไม่จบ จนได้ฉบับร่างของคู่มือโรงเรียนพ่อแม่ใหม่มาเราก็นำไปอ่านเชื่อมโยงในภาพรวมตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็ก0-5 ปี แล้วพิจารณาร่วมกับเจ้าของหลักสูตรเพื่อตกลงแก้ไขพัฒนา แล้วจึงส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราตรวจสอบก่อนจัดทำเป็นรูปเล่มในวันนี้ที่ประกอบด้วย - ตารางกิจกรรมการสอน - แผนการสอน ที่ประกอบด้วย กระบวนการสอน สื่อการสอน การประเมินผล - ใบความรู้ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ค่ะ ปัจจุบันได้จัดแจกในโรงพยาบาลเครือข่ายก่อนพร้อมกับซีดีสื่อการสอน 3 แผ่น ที่ได้ขอลิขสิทธิ์จากหลายแหล่ง เช่น สถาบันราชานุกูล เสถียรธรรมสถาน ฯลฯ
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
เนื้อเรื่อง
ภาพตัวอย่างคู่มือโรงเรียนพ่อแม่ สำหรับบุคลากร
 
ภาพตัวอย่างหนังสือโรงเรียนพ่อแม่ สำหรับประชาชนที่แจกฟรีให้ผู้รับบริการ
จากทุนบริษัทไทยเบฟเวอเรธ จำกัด
ลงข้อมูลเพิ่มเติมให้ download ไว้ที่นี่
 
มีรายละเอียดใน gotoknow ที่นี่
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherศศิชล หงษ์ไทย
ที่อยู่/Addressศูนย์อนามัยที่ 8
E-Mail
 
วันที่/Date
วันที่พิมพ์/Date30/08/2554
วันที่เผยแพร่/Issued30/08/2554
วันที่แก้ไขล่าสุด/Modified
 
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
okคู่มือรร_พ่อแม่.pdf - Acrobat (1.26 Mb.)

 
คะแนน: 11  จำนวนดาวโหลด 4,581 ครั้ง