งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleหมวดหมู่ : สารเคมีอันตราย
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน/Org Nameกรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
มลพิษของสารเคมีอันตรายในชุมชน ประเทศไทย.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.) [ HTML Version ]
การประเมินการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.doc - Word Peocessor (0.08 Mb.)
สภาวะการชะของสารตะกั่วในน้ำก๋วยเตี๋ยวจากหม้อก๋วยเตี๋ยวที่บัดกรีด้วยสารตะกั่ว.doc - Word Peocessor (0.09 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 7,590 ครั้ง