งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleหมวดหมู่ : น้ำ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน/Org Nameกรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การตรวจวัดความสามารถก่อกลายพันธุ์ของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
การตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
การบำบัดน้ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์.doc - Word Peocessor (0.05 Mb.)
การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
การวิเคราะห์ปริมาณทองแดงในน้ำสระว่ายน้ำ.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชนของหญ้าแฝกโดยการเปรียบเทียบรอบ.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
ปริมาณกรดไซยานูริกในสระว่ายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
ประสิทธิภาพของพุทธรักษาในการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยระบบบึงประดิษฐ์แบบการไหลใต้ผิวดิน.doc - Word Peocessor (0.41 Mb.)
ประสิทธิภาพของเตยหอมและพุทธรักษาในการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลผ่านลำต้น.doc - Word Peocessor (0.28 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 48,959 ครั้ง