ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยชมรมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
หน่วยงาน/Org Nameสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
E-Mailnontalee.v@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
HEALTH_Vol31No4_07.pdf - Acrobat (0.57 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 473 ครั้ง