ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleระบบบริการทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ : มุมมองผู้ให้บริการ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
หน่วยงาน/Org Nameสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
E-Mailsutha.j@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
HEALTH_Vol33No2_07.pdf - Acrobat (0.54 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 427 ครั้ง