คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 2 Detection and Prevention for Oral Health in the Elderly
ชื่อ AlternativeDetection and Prevention for Oral Health in the Elderly
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีวัยทำงานและสูงอายุ
หน่วยงาน/Org Nameสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
E-Mailnontalee.v@anamai.moph.go.th
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
HPPEld2.pdf - Acrobat (5.06 Mb.)

 
คะแนน: 2  จำนวนดาวโหลด 921 ครั้ง