คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
หน่วยงาน/Org Nameสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
E-Mailnontalee.v@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/elderly/2553/EldGr/HPPEld3.pdf
ไฟล์เอกสาร
HPPEld3.pdf - Acrobat (12.51 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 1,134 ครั้ง