คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 1 สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ และโรคทางระบบ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
หน่วยงาน/Org Nameสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
E-Mailnontalee.v@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/elderly/2553/EldGr/HPPEld1.pdf
ไฟล์เอกสาร
HPPEld1.pdf - Acrobat (8.99 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 440 ครั้ง