คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการ
หน่วยงาน/Org Nameกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
E-Mail
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
HIA คืออะไร.pdf - Acrobat (43.83 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 684 ครั้ง