บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ชื่อ Alternativeการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนายพิพัฒน์ ฟูศรีนวล
หน่วยงาน/Org Nameงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
E-Mailpipat.f@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking).doc - Word Peocessor (0.11 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 12,752 ครั้ง