งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการศึกษาการใช้ยาต้านไวรัส ๓ ตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกของโรงพยาบาล ในเขตพื้นที่สาธารณสุขของศูนย์อนามัยที่ ๗อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๓
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกัญญนัท สีสันต์
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
E-Mailmoomui_11@hotmail.com
หัวเรื่อง/Subject
Others การศึกษาการใช้ยาต้านไวรัส ๓ ตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกของโรงพยาบาล ในเขตพื้นที่สาธารณสุขของศูนย์อนามัยที่ ๗อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๓
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.06 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.13 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.06 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.35 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.10 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.06 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.08 Mb.)
3.บทคัดย่อ.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 5,231 ครั้ง