กิจกรรมวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อกิจกรรมวิชาการ
ชื่อ/Titleการจัดการความรู้ KM กลุ่มนักวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อ Alternativeการจัดการความรู้ KM กลุ่มนักวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailicohstaff@icoh.org
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractการจัดการความรู้ KM กลุ่มนักวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยกลุ่มนักวิชาการ ในหัวข้อเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพ มีนักวิชาการได้นำเสนอข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 8ท่าน ที่ประชุมประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในการแลกเปลี่ยนแรียนรู้ครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบถึง นิยามของการส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพ ลักษณะการส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย และที่ประชุมได้ซักถาม ในประเด็นที่สงสัยและสนใจ และได้มีการดำเนินการกระบวนการ AAR ในท้ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ที่อยู่/Address548 ถ.เชียงใหม่ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เีชียงใหม่ 50100
E-Mailicohstaff@icoh.org
 
วันที่/Date
วันที่พิมพ์/Date01/04/2554
วันที่เผยแพร่/Issued01/04/2554
วันที่แก้ไขล่าสุด/Modified
 
ประเภท/Type กิจกรรมวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ชื่อปริญญา
ระดับปริญญา
ภาควิชา
สถาบัน
 
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://icoh.anamai.moph.go.th/thai/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=3053&Itemid=100003
ไฟล์เอกสาร
health promotion ทพ.แมนสรวง.ppt - Presentation (1.90 Mb.)
การส่งเสริมสุขภาพ,น้ำผึ้ง.ppt - Presentation (0.60 Mb.)
ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ.pptx - Presentation (0.73 Mb.)
ส่งเสริมสุขภาพ,จุมพล.ppt - Presentation (0.09 Mb.)
ส่งเสริมสุขภาพ,ทิพาพร.pptx - Presentation (0.11 Mb.)
ส่งเสริมสุขภาพ,พิสเพ็ญ.ppt - Presentation (0.82 Mb.)
ส่งเสริมสุขภาพ,สุพจน์.ppt - Presentation (0.66 Mb.)
ส่งเสริมสุขภาพ_ฉัตร์ภัทร์ 18032554.pptx - Presentation (0.16 Mb.)
ประชุมการจัดการความรู้ KM 18 มี.ค. 54สมบูรณ์.doc - Word Peocessor (2.89 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 42,312 ครั้ง