กิจกรรมวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อกิจกรรมวิชาการ
ชื่อ/Titleการประชุม WG ครั้งที่1
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/CreatorAdmin
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อเรื่อง
สรุปประชุม WG จากคุณหมอสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์
ขุมทรัพย์ความรู้
- คืออะไร
- เพื่ออะไร
- ทำให้เกิดขึ้นได้ยังไง
ทุกวันนี้ นวก ทุกคน มีการรวบรวมความรู้ สร้างความรู้ สะสมความรู้ไว้มากมาย แต่ไปอยู่กับตัว
(ชั้นหนังสือของตัวเอง เอกสารของตัวเอง และความรู้ที่เก็บไว้ในตัวเอง)
 
หน่วยงานก็มีการรวบรวม "ความรู้" ใน website เท่าที่จะทำได้
(สรุปการประชุม. แจ้งเรื่องราวใหม่ๆ) แต่สงสัยว่ามีใครมาใช้แค่ไหน
 
 (สำนักโภชน) มีการจัด ลปรร ในหน่วยงาน ทำให้เกิดการใช้ความรู้ที่อุตส่าห์รวบรวมไว้
และเอาความรู้ที่มีในแต่ละคนมาแชร์กัน แถมยังได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้น
_ ขึ้นกับว่าจัดวง ลปรร ยังไง เช่น เล่าสู่กันฟังเฉยๆ หรือทำเพื่อสร้างความสนุก/คุ้นเคยระหว่างคนทำงาน
(เน้นบรรยากาศ) หรือคุยโดยมีเป้าหมาย เอาไปใช้ทำงานต่อ หรือ ทำเพื่อรวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ
 
ระวังมัวแต่สร้างคลังความรู้ จนลืมสร้างการเรียนรู้ _
ยากสุดคือทำไงให้เกิดการสร้างคลังความรู้คู่ขนานไปกับการสร้างการเรียนรู้
จะทำได้ ต้องใช้เครื่องมือ ไอที. (ควรทำงานโดยใกล้ชิดกับคนทำงานไอที)
 
 สำนัก ว มีปัญหาว่าจัดวง ลปรร ไม่ค่อยได้ แต่มีการทำ KM ที่เนียนไปกับเนื้องาน
ด้วยการคุยกันในระหว่างคนในฝ่าย/กลุ่ม เดียวกัน อยู่แล้ว แต่ถ้าทำเป็นกระบวนการ
ลปรร ต่างหาก เวลาทำการสร้างขุมทรัพย์ความรู้ ก็ต้องมีคนคนนึงไปเที่ยวตามเก็บ
รวบรวม แล้วเอามาขึ้น website เท่าทีจะมีปัญญา และมีอีกคนต้องมาคอยเอาเนื้อหาขึ้นเวป
โดยเฉพาะ
 
 ศูนย์ 11 มีการจัดระบบให้คะแนน คนทำงาน ลปรร ผ่านเวป คนทำงานไปตรวจสอบคะแนนตัวเองได้.
มี กก ให้คะแนนของศูนย์. แม้คนทำงานจะยังมีปัญหาว่าไม่ถนัดที่จะเขียน แต่ ผอ ก็ไม่ลดละ
 
โดยรวมถ้าทุกหน่วยงาน สามารถจัดวง ลปรร (ทั้ง explicit and tacit knowledge) เพื่อเอามาประกอบการทำงานได้
แล้วมีกลไก/เครื่องมือ ช่วยให้รวบรวม ความรู้ที่เอามาใช้ ที่เกิดขึ้น (จากการพูดคุย)
ก็จะทำมห้การทำงาน KM ผสมผสานไปกับการทำงานปกติด้วย
 
ส่วนการเลือกเรื่องที่จะต้องเอามาคุย ลปรร อาจใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
1. เป็นเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2. เป็นเรื่องใหม่/เรื่องยาก เลยต้องมาคิด/เรียนรู้ก่อนลงมือทำ
3. เป็นเรื่องน่าสนใจ หรือมีคนมีปัญหาอยากรู้
4. กระบวนการวางแผน เป็นกระบวนการสำคัญที่จะเชื่อมKM กับการทำงานตามยุทธศาสตร์
5. งานให้คำปรึกษา/พัฒนาศักยภาพ มักมีปัญหา มีคนมาถามแยะ ตอบซ้ำซาก ถ้ามีการรวบรวมความรู้ให้เป็นระบบๆ จะช่วยได้มาก can benefit greatly from KM
 
-------------------------------------------------------
เรียนคณะกรรมการ WG ทุกท่าน ประเด็นหัวปลาเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งต่อไป มี 3 ประเด็นคือ
 
  เรื่องการขยาย KM ในองค์กร
  การรวบรวมสะสมความรู้
  ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนที่ความดี  (Intellectual capital ) ตัวอย่างที่แนบไฟล์
 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านโปรดทบทวนการบ้าน 2 ข้อ และนำข้อมูลมาร่วมประชุมในครั้งต่อไป นะคะ
  การรวบรวมทุนความรู้ขององค์กร
  การวิเคราะห์ การขับเคลื่อนในองค์กร (ใช้ Road map ในการวิเคราะห์) ตัวอย่างที่แนบไฟล์
 

ประเภท/Type กิจกรรมวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ชื่อปริญญา
ระดับปริญญา
ภาควิชา
สถาบัน
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
Road Map.ppt - Presentation (0.15 Mb.)
Intellectual capital.ppt - Presentation (1.33 Mb.)
สรุปการประชุม WG ครั้งที่1.doc - Word Peocessor (0.10 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 1,940 ครั้ง