\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  


เว็บบล็อก
 
ถาม-ตอบ รอบ 2
[สาระความรู้]
บัวทอง benya
08/ก.ย./58

ก่่ารให้คำปรึกษา
[การให้คำปรึกษา]
owan
07/ก.ย./58

ถาม/ตอบ(ปี58_รอบ2)
[ถาม/ตอบ(ปี58_รอบ2)]
อินทนู areeya
04/ก.ย./58

หน้ารวมเว็บบล็อก
 

ขุมทรัพย์ความรู้อื่นๆ
 
กรมอนามัย
 

5 Top Blog Vote
 
 


Audit KM Center
 
การจัดการความรู้กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

 
สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบดำเนินโครงการและระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2556 - 15/ก.ย./57 16:37 (386/0/301) [ความรู้อื่นๆ]
 
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา - 11/มิ.ย./57 18:50 (1529/37/2) [ความรู้อื่นๆ]
 
ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - 02/เม.ย./55 13:35 (21031/69/3) [ความรู้อื่นๆ]
 
การบันทึกรายการดอกเบี้ยรับเงินทดรองราชการ - 08/มี.ค./55 10:05 (711/0/3) [ความรู้อื่นๆ]
 
สรุปผลการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน สธ 0925.03/ว610 ลว 24 พ.ย.2554 - 25/พ.ย./54 09:30 (801/0/557) [ความรู้อื่นๆ]
 
แนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน - 06/ต.ค./54 14:40 (786/0/341) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
   
อ่านเพิ่มเติม
  
 

5 Blog Top View
 
อันดับ 1 - 20259 View
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานเกี่ยวกับไม้แบบ
[งานก่อสร้าง]
ชาญยุทธ
16/มิ.ย./54

อันดับ 2 - 11665 View
หนังสือราชการล่าสุด
[สารบรรณ]
nutta
07/มิ.ย./54

อันดับ 3 - 10699 View
การคำนวณหาค่า Factor F ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน (โดยวิธีใช้สูตร)
[งานก่อสร้าง]
ชาญยุทธ
22/มิ.ย./54

อันดับ 4 - 9167 View
ขั้นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ
[การเงินและบัญชี]
อินทนู areeya
28/เม.ย./56

อันดับ 5 - 9122 View
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
[ระเบียบพัสดุ]
สะเริญรัมย์ saroenram
24/มี.ค./57

 

10 Top View
 
อันดับ 1 - 21,031 View
ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 2 - 1,529 View
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 3 - 1,212 View
สรุปการจัดอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน "การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน" [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 4 - 801 View
สรุปผลการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน สธ 0925.03/ว610 ลว 24 พ.ย.2554 [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 5 - 786 View
แนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 6 - 711 View
การบันทึกรายการดอกเบี้ยรับเงินทดรองราชการ [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 7 - 386 View
สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบดำเนินโครงการและระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2556 [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
 


เว็บบอร์ด
 
ดูรายการทั้งหมด
 

ความรู้ล่าสุด
 
สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบดำเนินโครงการและระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2556
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา
ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
การบันทึกรายการดอกเบี้ยรับเงินทดรองราชการ
สรุปผลการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน สธ 0925.03/ว610 ลว 24 พ.ย.2554
แนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
สรุปการจัดอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน "การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน"
 

Top 10 Download
 
อันดับ 1 - 723 ครั้ง
สรุปการจัดอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน "การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน" [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 2 - 557 ครั้ง
สรุปผลการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน สธ 0925.03/ว610 ลว 24 พ.ย.2554 [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 3 - 341 ครั้ง
แนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 4 - 301 ครั้ง
สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบดำเนินโครงการและระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2556 [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 5 - 3 ครั้ง
การบันทึกรายการดอกเบี้ยรับเงินทดรองราชการ [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 6 - 3 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 7 - 2 ครั้ง
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา [ - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
 

Top Vote
 
อันดับ 1  
ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน [11 คะแนน - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
อันดับ 2  
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา [1 คะแนน - กลุ่มตรวจสอบภายใน]
 

กระทู้ที่น่าสนใจ
 
ดูรายการทั้งหมด
 

บล็อกที่น่าสนใจ
 
 

Top Users
 
อันดับ 1 [ 4 รายการ]
อรวรรณ ศรีสงคราม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
อันดับ 2 [ 2 รายการ]
จรัญญา สะเริญรัมย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
อันดับ 3 [ 1 รายการ]
ดุลยรัตน์ งามชม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

10 Top Blog
 
อันดับ 1 - จำนวน 202 Blogs
ศรีจันทร์ pimwadee
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 2 - จำนวน 147 Blogs
งามชม dunyarat
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 3 - จำนวน 144 Blogs
yuwaree_rung
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 4 - จำนวน 135 Blogs
arunee
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 5 - จำนวน 110 Blogs
ชาญยุทธ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 6 - จำนวน 96 Blogs
สันถวชาคร suhatcha
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 7 - จำนวน 64 Blogs
beam
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 8 - จำนวน 38 Blogs
อินทนู areeya
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 9 - จำนวน 23 Blogs
owan
กลุ่มตรวจสอบภายใน

อันดับ 10 - จำนวน 21 Blogs
อ่างแก้ว satawan2
กลุ่มตรวจสอบภายใน

 


 
จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 8,941 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101