ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  

 
               
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิชาการ

 

ยินดีต้อนรับสู่ คลังความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ KM
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
 
 

ความรู้ล่าสุด
 
ทดสอบ การอัพไฟล์ pdf
จุลสาร 3P+ Network ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
การสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2556
ปัจจัยทำนายและป้องกันการเกิดทารกคลอดน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์
การพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะขี้เทาปนในน้ำคร่ำ
การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์กันกระแทกบริเวณชอบมุมเตียงเอกซเรย์ที่ใช้ในห้องเอกซเรย์เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการเอกซเรย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8
 

 
การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์กันกระแทกบริเวณชอบมุมเตียงเอกซเรย์ที่ใช้ในห้องเอกซเรย์เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการเอกซเรย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 - 02/พ.ย./58 09:25 (175/0/63) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
พัฒนากระบวนการจัดอบรม สัมมนา - 20/ก.ค./58 20:00 (58/0/33) [ผลงานวิชาการ]
 
สวนสวยเพื่อสุขภาพ ชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8 - 20/ก.ค./58 18:00 (69/0/74) [ผลงานวิชาการ]
 
ทำไงดี เมื่อต้องเล่นบอลที่ละ 8 ลูก - 20/ก.ค./58 17:00 (75/0/90) [ผลงานวิชาการ]
 
ขั้นตอนการเสนอหนังสือ / เอกสาร - 20/ก.ค./58 16:00 (58/0/719) [ผลงานวิชาการ]
 
พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี - 16/ก.ค./58 14:00 (70/0/33) [ผลงานวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ปัจจัยทำนายและป้องกันการเกิดทารกคลอดน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ - 02/พ.ย./58 09:35 (294/0/81) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2556 - 02/พ.ย./58 09:30 (220/0/117) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะขี้เทาปนในน้ำคร่ำ - 02/พ.ย./58 09:20 (266/0/3134) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การพัฒนาประสิทธิภาพการวัดปริมาณเลือดโดยถุงรองเลือดในผู้คลอดทางช่องคลอด - 23/ก.ค./58 06:00 (781/0/172) [ผลงานวิชาการ]
 
หนึ่งหยดมหัศจรรย์พลิกผันชีวิตลูก - 23/ก.ค./58 05:00 (527/0/694) [ผลงานวิชาการ]
 
การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลสำหรับการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกที่รับการดูแลในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ - 23/ก.ค./58 04:00 (223/0/620) [ผลงานวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
การศึกษาสถานการณ์และการดำเนินงานตลาดประเภทที่1ในเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2553 - 02/พ.ย./58 09:25 (256/0/75) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ - 21/ก.ค./58 03:00 (235/0/352) [ผลงานวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ - 21/ก.ค./58 06:00 (305/0/443) [ผลงานวิชาการ]
 
การจัดระบบบริการการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล(casemanagement) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ - 21/ก.ค./58 05:00 (210/0/196) [ผลงานวิชาการ]
 
“ การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น ” - 15/ก.ย./57 18:30 (231/0/280) [ผลงานวิชาการ]
 
 
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ลดเอว ลดพุง - 22/ก.ค./58 22:00 (100/0/369) [ผลงานวิชาการ]
 
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรงานเดย์แคร์ - 21/ก.ค./58 12:00 (87/0/34) [ผลงานวิชาการ]
 
การลดและคงสภาพเส้นรอบเอวของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง - 21/ก.ค./58 11:00 (100/0/133) [ผลงานวิชาการ]
 
ลดเสี่ยงเรื่องสิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 - 21/ก.ค./58 09:00 (40/0/199) [ผลงานวิชาการ]
 
ลดเอว ลดไขมัน ลดโรค - 21/ก.ค./58 08:00 (83/0/67) [ผลงานวิชาการ]
 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนที่ออกกำลังกายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ - 21/ก.ค./58 07:00 (110/0/1279) [ผลงานวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ - 22/ก.ค./58 20:00 (142/0/334) [ผลงานวิชาการ]
 
ผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 - 21/ก.ค./58 04:00 (147/0/165) [ผลงานวิชาการ]
 
การพัฒนาเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - 15/ก.ย./57 18:25 (241/0/249) [ผลงานวิชาการ]
 
 
อ่านเพิ่มเติม
 

 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี - 16/ก.ค./58 12:00 (202/0/647) [ผลงานวิชาการ]
 
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตสธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2554 - 02/พ.ค./54 15:35 (540/0/1260) [กิจกรรมวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

เว็บบอร์ด
 
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ถาม/ตอบ ปัญหาการใช้งาน

ดูรายการทั้งหมด
 แผนการจัดการความรู้ ปี 2559
 
 
 
 

เว็บบล็อก
 
นวัตกรรมออมสินออมสุขภาพ
[รักสุขภาพ]
LC. Group
11/ต.ค./56

ตลาดนัดจัดการความรู้ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ปี 2556
[การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8]
ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
29/มี.ค./56

ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในช่วงวัยที่ต่างกัน
[โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ]
รักคำมี sing
23/พ.ย./55

แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 3
[Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม]
I_YING
12/ต.ค./55

แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 2
[Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม]
I_YING
12/ต.ค./55

หน้ารวมเว็บบล็อก
 


ความรู้ Top Vote
 
อันดับ 1  
การพัฒนาประสิทธิภาพการอยู่ไฟหลังคลอด [51 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
อันดับ 2  
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่สำหรับบุคลากร [11 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
อันดับ 3  
เรื่องเล่า จากวิจัยนมแม่ลงสู่การปฏิบัติ [7 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
 

5 Top View
 
อันดับ 1 - 11,937 View
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่สำหรับบุคลากร [ - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
อันดับ 2 - 3,923 View
เรื่องเล่า จากวิจัยนมแม่ลงสู่การปฏิบัติ [ - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
อันดับ 3 - 3,591 View
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน [ - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
อันดับ 4 - 2,671 View
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับแม่ตั้งครรภ์_ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
อันดับ 5 - 2,607 View
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับเด็ก0-5 ปี_ปรับปรุงครั้งที่1 [ - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
 

Top Users
 
อันดับ 1 [ 87 รายการ]
ธนวัชร์ อังรัตสกุล
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
อันดับ 2 [ 19 รายการ]
ศศิชล หงษ์ไทย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
อันดับ 3 [ 2 รายการ]
ภัทราวดี อำไพพันธุ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
 

ii