สำนักทันตสาธารณสุข เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  5 เว็บบล็อกล่าสุด
 
ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๘๐ ปี ปี ๒๕๕๔
[ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ]
สาระสุข
16/ม.ค./55

ผู้สูงอายุฟันดี วัย ๙๐ ปี ปี ๒๕๕๔
[ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ]
สาระสุข
16/ม.ค./55

ดูงาน ผู้สูงอายุ ที่แคนาดา ... Brock Fahrni Pavillion
[ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ]
สาระสุข
16/ม.ค./55

ศึกษาดูงาน บริษัท NOKPCT
[การจัดการความรู้]
สาระสุข
13/ก.ค./54

บทเรียนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
[ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ]
สาระสุข
13/ก.ค./54

หน้ารวมเว็บบล็อก
 

ขุมทรัพย์ความรู้หน่วยงาน
 
กรมอนามัย
 

5 กระทู้เว็บบอร์ดล่าสุด
 
ดูรายการทั้งหมด
 

5 Top Blog Vote
 
 3 คะแนน
มนุษย์เงินเดือนกับชาวนา
[]
Fun Fun Fun
28/ม.ค./53

 1 คะแนน
แนะนำ webblog สำนักทันตสาธารณสุข
[การจัดการความรู้]
วรวิทย์
01/ก.พ./54

 1 คะแนน
D-Day อบรม OpenOffice ด้วย Writer
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
04/ส.ค./53

 1 คะแนน
อบรม OpenOffice ด้วย Writer วันที่ 2
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
04/ส.ค./53

 1 คะแนน
อบรม OpenOffice ด้วย Calc วันที่ 3
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
05/ส.ค./53

 


 
ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
กรอบบริหารกองทุนทันตกรรม - 01/ก.พ./54 14:45 (592/0/282) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิด หลักการและยุทธศาสตร์ - 16/ก.ค./53 13:25 (1153/0/826) [ผลงานวิชาการ]
 
สถานการณ์กองทุนสุขภาพตำบลกับการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก - 15/ก.ค./53 15:25 (946/0/311) [ผลงานวิชาการ]
 
   
อ่านเพิ่มเติม

ทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน
เทคนิกการดูแลฟันลูกของแม่ชนบท - 16/ก.ค./58 12:00 (302/0/1) [ความรู้อื่นๆ]
 
รายงานสถานการณ์การบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะทันตสุขภาพของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา - 15/ก.ย./57 19:00 (537/0/670) [บทความวิชาการ]
 
คู่มืออาสาสมัครประจำหมู่บ้านเฝ้าระวังฟันผุเด็กปฐมวัย - 15/ก.ค./53 15:15 (1464/0/2186) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
   
อ่านเพิ่มเติม

ทันตสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ
มหกรรมการประชุมวิชาการในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2554 - 20/เม.ย./59 12:55 (216/0/318) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 7 คืนรอยยิ้มผู้สูงวัยภาคใต้ - 20/เม.ย./59 12:50 (224/0/227) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 8 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง - 20/เม.ย./59 12:50 (277/0/358) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 6 การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง - 20/เม.ย./59 12:45 (201/0/625) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 3 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - 20/เม.ย./59 12:40 (411/0/1833) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 4 ชุมชนร่วมสร้าง สังคมผู้สูงอายุ สุขภาพช่องปากดี - 10/พ.ค./56 10:25 (912/0/2778) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
ผลงานวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - 19/ม.ค./55 10:45 (1192/0/999) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ผลการดำเนินงาน หน่วยงานดีเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - 19/ม.ค./55 10:35 (738/0/462) [กิจกรรมวิชาการ]
 
ขุมความรู้ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ - 16/ม.ค./55 13:55 (1251/0/804) [กิจกรรมวิชาการ]
 
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยชมรมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ - 14/ก.ค./54 11:40 (1071/0/473) [ผลงานวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม

คุ้มครองผู้บริโภคทางทันตสุขภาพ
ครอบครัวฟันดี - 20/เม.ย./59 12:55 (356/0/337) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การสำรวจผลิตภัณฑ์ไม่มีน้ำตาลในประเทศไทย ทางเลือกในการควบคุมการบริโภคน้ำตาล - 20/เม.ย./59 11:50 (357/0/217) [บทความวิชาการ]
 
ถาม-ตอบ เรื่อง ฟลูออไรด์และฟันตกกระ - 15/ก.ค./53 15:40 (709/0/361) [บทความวิชาการ]
 
   
อ่านเพิ่มเติม

ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตสาธารณสุข
คณะกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (ACFF Thailand) - 16/ก.ค./58 11:00 (190/0/525) [ความรู้อื่นๆ]
 
มะเร็งช่องปาก - 01/ก.พ./54 14:00 (1100/0/1257) [บทความวิชาการ]
 
 
อ่านเพิ่มเติม
  
 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]

กรมอนามัย
 
 


ความรู้ล่าสุด
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 3 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 1 สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ และโรคทางระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 5 เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย ร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปาก
การสำรวจผลิตภัณฑ์ไม่มีน้ำตาลในประเทศไทย ทางเลือกในการควบคุมการบริโภคน้ำตาล
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 8 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
 

ผู้จัดการ
 
 

10 Top View
 
อันดับ 1 - 1,464 View
คู่มืออาสาสมัครประจำหมู่บ้านเฝ้าระวังฟันผุเด็กปฐมวัย [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 2 - 1,251 View
ขุมความรู้ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 3 - 1,239 View
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 2 Detection and Prevention for Oral Health in the Elderly [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 4 - 1,192 View
ผลงานวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 5 - 1,153 View
การสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิด หลักการและยุทธศาสตร์ [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 6 - 1,100 View
มะเร็งช่องปาก [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 7 - 1,071 View
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยชมรมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 8 - 1,048 View
ระบบบริการทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ : มุมมองผู้ให้บริการ [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 9 - 946 View
สถานการณ์กองทุนสุขภาพตำบลกับการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 10 - 945 View
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ [ - สำนักทันตสาธารณสุข]
 

5 Blog Top View
 
อันดับ 1 - 6066 View
ศึกษาดูงาน บริษัท NOKPCT
[การจัดการความรู้]
สาระสุข
13/ก.ค./54

อันดับ 2 - 4972 View
อบรม OpenOffice ด้วย Calc วันที่ 3
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
05/ส.ค./53

อันดับ 3 - 4726 View
อบรม OpenOffice ด้วย Impress วันที่ 4
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
06/ส.ค./53

อันดับ 4 - 4682 View
D-Day อบรม OpenOffice ด้วย Writer
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
04/ส.ค./53

อันดับ 5 - 3911 View
อบรม OpenOffice ด้วย Writer วันที่ 2
[ICT ทันตฯ]
สาระสุข
04/ส.ค./53

 

5 ความรู้ Top Vote
 
อันดับ 1  
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 4 ชุมชนร่วมสร้าง สังคมผู้สูงอายุ สุขภาพช่องปากดี [2 คะแนน - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 2  
คู่มืออาสาสมัครประจำหมู่บ้านเฝ้าระวังฟันผุเด็กปฐมวัย [2 คะแนน - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 3  
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 2 Detection and Prevention for Oral Health in the Elderly [2 คะแนน - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 4  
ผลงานวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ [1 คะแนน - สำนักทันตสาธารณสุข]
อันดับ 5  
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 8 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง [1 คะแนน - สำนักทันตสาธารณสุข]
 

10 Top Blog
 
อันดับ 1 - จำนวน 9 Blogs
สาระสุข
สำนักทันตสาธารณสุข

อันดับ 2 - จำนวน 4 Blogs
วรวิทย์
สำนักทันตสาธารณสุข

อันดับ 3 - จำนวน 2 Blogs
Fun Fun Fun
สำนักทันตสาธารณสุข

 

ประชุม fdi
 

 


 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,659 คน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร 025904216