สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  


ขุมทรัพย์ความรู้อื่นๆ
 
กรมอนามัย
 

DHIA
 
 

Blogs
 
เคล็ดลับของการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีพลัง ด้วยการเสริมพลัง
[KM]
wimon
09/มี.ค./54

การ mapping หัวใจของการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีพลัง.
[KM]
wimon
03/มี.ค./54

อบรมเว็บขุมทรัพย์ความรู้ ณ กองแผนงาน
[วาไรตี้ทั่วไป]
Mantana
31/ม.ค./54

หน้ารวมเว็บบล็อก
 

5 Top Blog Vote
 
 

5 Top View
 
อันดับ 1 - 7,085 View
ร้องไห้อย่างไร ... ให้เข้มแข็ง [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 2 - 2,417 View
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อโครงการ โดย วิมล โรมาและศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 3 - 1,120 View
เยี่ยมชมดูงาน บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 4 - 969 View
ไอโอดีนกับเด็กปฐมวัย [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 5 - 966 View
เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
 

Top Vote
 
อันดับ 1  
ร้องไห้อย่างไร ... ให้เข้มแข็ง [7 คะแนน - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 2  
ตัวอย่างฟอร์ม 1 จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็น ยุทธศาสตร์อนามัยแม่และเด็ก [3 คะแนน - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 3  
สรุปสาระสำคัญจากการปฏิบัติราชการ @คุณพิรพิมล ศอ-3 [2 คะแนน - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 4  
6หยวนเพื่อรัก [1 คะแนน - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 5  
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร [1 คะแนน - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 6  
ประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพ "ต่อยอด เติมเต็มการจัดการความรู้" [1 คะแนน - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 7  
คู่มือการจัดทำแผน การจัดการความรู้ ปี 2555 [1 คะแนน - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
 

เว็บบอร์ด
 
ดูรายการทั้งหมด
 

ความรู้ล่าสุด
 
เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
R2R is Learning in the 21st Century (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)
เอกสารประกอบการประชุมนักยุทธศาสตร์ กรมอนามัย โดย ดร.มุกดา สำนวนกลาง
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อโครงการ โดย วิมล โรมาและศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล
AAR หลังการประชุม: โครงการพัฒนาผู้นำการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
พัฒนานักยุทธศาสตร์ กรมอนามัย โดย นพ.สมศักดิ์
สำนักที่ปรึกษา : ผนึกกำลัง รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คู่มือการจัดทำแผน การจัดการความรู้ ปี 2555
รายการสินทรัพย์ความรู้กรมอนามัย ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี พ.ศ 2554
ภาพกิจกรรม สำนักKM กรมอนามัย เข้าร่วมสนับสนุนงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ 6 วันที่ 8-10 ตค 54 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ
 

บล็อกที่น่าสนใจ
 
 

กระทู้ที่น่าสนใจ
 
ดูรายการทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

 
R2R is Learning in the 21st Century (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) - 16/ก.ค./55 11:20 (689/0/1698) [บทความวิชาการ]
 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อโครงการ โดย วิมล โรมาและศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล - 21/พ.ค./55 08:45 (2417/0/38521) [บทความวิชาการ]
 
เอกสารประกอบการประชุมนักยุทธศาสตร์ กรมอนามัย โดย ดร.มุกดา สำนวนกลาง - 21/พ.ค./55 08:45 (910/0/1047) [บทความวิชาการ]
 
รายการสินทรัพย์ความรู้กรมอนามัย ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี พ.ศ 2554 - 06/ต.ค./54 15:30 (606/0/467) [ผลงานวิชาการ]
 
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - 06/มิ.ย./54 09:55 (847/0/426) [บทความวิชาการ]
 
บทเรียนและประสบการณ์การรับตรวจประเมิน - 08/เม.ย./54 09:35 (337/0/3) [บทความวิชาการ]
 
การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) - 01/มี.ค./54 15:10 (452/0/315) [บทความวิชาการ]
 
กระบวนการจัดการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 07/ก.พ./54 13:40 (385/0/171) [บทความวิชาการ]
 
ไอโอดีนกับเด็กปฐมวัย - 31/ม.ค./54 15:30 (969/0/5182) [บทความวิชาการ]
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ - 31/ม.ค./54 15:05 (784/0/1608) [บทความวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - 30/พ.ย./54 09:25 (966/0/518) [กิจกรรมวิชาการ]
 
ภาพกิจกรรม สำนักKM กรมอนามัย เข้าร่วมสนับสนุนงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ 6 วันที่ 8-10 ตค 54 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ - 30/ก.ย./54 13:45 (662/0/238) [กิจกรรมวิชาการ]
 
ภาพกิจกรรม สำนัก KM กรมอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 ส.ค.54 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ ชั้น 7 - 29/ก.ย./54 15:20 (280/0/3) [กิจกรรมวิชาการ]
 
ภาพกิจกรรม เปิดบ้าน KM ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ - 29/ก.ย./54 15:00 (237/0/3) [กิจกรรมวิชาการ]
 
ประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพ "ต่อยอด เติมเต็มการจัดการความรู้" - 24/มิ.ย./54 08:40 (671/0/324) [กิจกรรมวิชาการ]
 
ถอดรหัส Nonaka: ภาวะผู้นำและการประเมินแนวใหม่ - 03/พ.ค./54 11:25 (307/0/356) [กิจกรรมวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
คู่มือการจัดทำแผน การจัดการความรู้ ปี 2555 - 18/พ.ย./54 09:25 (866/0/1203) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
ตัวอย่างฟอร์ม 2 KM Action Plan งานอนามัยแม่และเด็ก - 19/ต.ค./53 14:25 (422/0/170) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
ตัวอย่างฟอร์ม 1 จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็น ยุทธศาสตร์อนามัยแม่และเด็ก - 19/ต.ค./53 14:20 (932/0/311) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
ตัวอย่าง IC Mapping - 19/ต.ค./53 14:15 (364/0/79) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
คำอธิบายวัตถุประสงค์ แบบประเมินตนเอง (SA) IC Map กรมอนามัย - 19/ต.ค./53 14:15 (319/0/138) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
แบบฟอร์ม 2 KM Action Plan - 19/ต.ค./53 14:10 (321/1/64) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
RM 4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ 2553 - 19/ต.ค./53 14:05 (285/0/64) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
KMP-CMP - 19/ต.ค./53 13:45 (280/0/73) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
พัฒนานักยุทธศาสตร์ กรมอนามัย โดย นพ.สมศักดิ์ - 06/ม.ค./55 15:15 (681/0/680) [บทความวิชาการ]
 
AAR หลังการประชุม: โครงการพัฒนาผู้นำการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 - 06/ม.ค./55 11:20 (627/0/444) [บทความวิชาการ]
 
เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม - 11/มี.ค./54 09:45 (324/0/3) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
เวทีสัญจร…. Ringside KM ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี - 02/มี.ค./54 10:55 (241/0/247) [บทความวิชาการ]
 
สรุปสาระสำคัญจากการปฏิบัติราชการ @คุณพิรพิมล ศอ-3 - 01/มี.ค./54 10:40 (644/0/693) [บทความวิชาการ]
 
เรียนรู้ เติมเต็ม และแบ่งปัน ... ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี - 08/ก.พ./54 10:30 (255/0/79) [บทความวิชาการ]
 
HPMQA ศอ.11 - 06/ม.ค./54 15:25 (243/0/267) [บทความวิชาการ]
 
สรุปลปรร.วันที่ 11 พ.ย. จ.กระบี่@อาจารย์หมอสมศักดิ์ - 06/ม.ค./54 13:50 (273/0/3) [บทความวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ขืนทำจะช้ำใจ - 18/เม.ย./54 11:30 (201/0/55) [ความรู้อื่นๆ]
 
6หยวนเพื่อรัก - 16/ก.พ./54 09:05 (753/0/345) [ความรู้อื่นๆ]
 
ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน - 27/ม.ค./54 20:40 (292/0/201) [ความรู้อื่นๆ]
 
พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 06/ม.ค./54 13:40 (519/0/1145) [ความรู้อื่นๆ]
 
ห้องที่ชื่อ ว่า "ใจ" - 04/ม.ค./54 13:45 (234/0/123) [ความรู้อื่นๆ]
 
การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ภายในองค์กร ศอ.12 ยะลา - 04/ม.ค./54 10:10 (229/0/122) [ความรู้อื่นๆ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 


สรุปรายงานการประชุม ปี53
 
 

Top 10 Download
 
อันดับ 1 - 38,521 ครั้ง
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อโครงการ โดย วิมล โรมาและศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 2 - 5,182 ครั้ง
ไอโอดีนกับเด็กปฐมวัย [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 3 - 4,115 ครั้ง
กระบวนการเรียนการสอนดนตรีในเด็กปฐมวัย : ส.ส่งเสริมสุขภาพ [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 4 - 3,312 ครั้ง
แนะนำหนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน-6ปี [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 5 - 2,548 ครั้ง
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เด็กเล็ก [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 6 - 1,868 ครั้ง
การประชุม WG ครั้งที่1 [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 7 - 1,698 ครั้ง
R2R is Learning in the 21st Century (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 8 - 1,608 ครั้ง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 9 - 1,203 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผน การจัดการความรู้ ปี 2555 [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
อันดับ 10 - 1,174 ครั้ง
ตลาดนัดความรู้ [ - สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้]
 

สรุปรายงานการประชุม ปี54
 
 

แผนการจัดการความรู้
 
แผนงานโครงการ KM52
แผนงานโครงการ KM53
 โครงการ KM
 แผนปฏิบัติการ KM
แผนการจัดการความรู้ ปี53
การดำเนินงานการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ ปี54
 แผนปฏิบัติ KM ปี 2554
 
 

KM : พัฒนาการเด็กปฐมวัย
 
โครงการเสริมพลังพหุภาคี
รายงานผลการ Mapping
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
 

Top Users
 
อันดับ 1 [ 64 รายการ]
มัณฑนา ควรพินิจ
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้
อันดับ 2 [ 4 รายการ]
วิมล โรมา
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้
 

Site visit 54
 
Site visit KM กองการเจ้าหน้าที่
 
 
Site visit KM สำนักทันตสาธารณสุข
 
 
Site visit KM กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

3 Blog Top View
 
อันดับ 1 - 7205 View
เยี่ยมชมดูงาน บริษัท NOK
[วาไรตี้ทั่วไป]
Mantana
05/ส.ค./53

อันดับ 2 - 2617 View
เคล็ดลับของการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีพลัง ด้วยการเสริมพลัง
[KM]
wimon
09/มี.ค./54

อันดับ 3 - 2505 View
การ mapping หัวใจของการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีพลัง.
[KM]
wimon
03/มี.ค./54

 

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 
 

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 
ลานแลกเปลี่ยนความรู้
 

10 Top Blog
 
อันดับ 1 - จำนวน 6 Blogs
wimon
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้

อันดับ 2 - จำนวน 3 Blogs
Mantana
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้

อันดับ 3 - จำนวน 1 Blogs
เลี้ยงพันธุ์สกุล sriwipa
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้

 


 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 6,354 คน
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้
โทร 02-5904041 โทรสาร 02-5904022
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : mantana.k@anamai.mail.go.th