ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
  ข้อมูลในกลุ่ม "อนามัยวัยเรียน / วัยรุ่นรักปลอดภัย"
 
อนามัยวัยเรียน / วัยรุ่นรักปลอดภัย
  บทความวิชาการ (16)     งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (10)     กิจกรรมวิชาการ (5)     บรรยาย/นำเสนอวิชาการ (8)     ผลงานวิชาการ (10)     คู่มือ/สื่อวิชาการ (0)     วารสาร/จุลสาร (0)     ความรู้อื่นๆ (4)     มาตรฐานทางวิชาการ (0)     โครงการสำคัญ (0)     โครงการพระราชดำริ (0)   
วัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ - 24/พ.ค./59 16:15 (524/0/1) [บทความวิชาการ]
 
สถานการณ์ผลการดำเนินงาน การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (คลินิกเพื่อนวัยรุ่นและ OSCC) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 - 11/ก.ค./60 15:25 (218/0/109) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ช๊อกโกแลตกับวาเลนไทน์ - 09/ก.พ./60 09:25 (136/0/1) [ความรู้อื่นๆ]
 
ไม่ติดโรค ไม่ท้องก่อนวัยในวันแห่งความรัก - 09/ก.พ./60 09:30 (317/0/1) [ความรู้อื่นๆ]
 
ไม่ติดโรค ไม่ท้องก่อนวัย ในวันแห่งความรัก - 05/ก.พ./59 10:25 (338/0/1) [บทความวิชาการ]
 
สรุปบทเรียน การจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนปี 2555 - 02/เม.ย./55 14:10 (649/1/4) [ผลงานวิชาการ]
 
การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 - 02/เม.ย./55 14:20 (646/1/4) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - 23/มี.ค./55 11:10 (2269/0/13019) [บทความวิชาการ]
 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน - 21/มี.ค./55 15:35 (2283/2/156574) [บทความวิชาการ]
 
การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย - 10/ก.ย./54 17:35 (784/0/735) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
วิเคราะห์ผลตรวจราชการแบบบูรณาการ โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตตรวจราชการที่12 ปี 2554 - 04/ก.ย./54 23:10 (403/0/455) [กิจกรรมวิชาการ]
 
การช่วยเหลือเด็กติดเกม - 03/ก.ย./54 18:30 (482/0/1894) [บทความวิชาการ]
 
ขนมกรุบกรอบ ตัวการร้าย ทำลายสุขภาพเด็ก - 03/ก.ย./54 18:35 (552/0/4195) [บทความวิชาการ]
 
เด็กกินผัก เริ่มต้นง่ายๆ จากครอบครัว เสริมต่อด้วยโรงเรียน - 03/ก.ย./54 18:40 (450/0/2032) [บทความวิชาการ]
 
คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์ - 03/ก.ย./54 19:15 (319/0/444) [บทความวิชาการ]
 
หลักการในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน โดยครู - 03/ก.ย./54 19:15 (359/0/307) [บทความวิชาการ]
 
ความแตกฉานด้านสุขภาพ - 07/ก.ค./54 10:40 (867/0/10397) [บทความวิชาการ]
 
แผนที่ยุทธศาสตร์อนามัยวัยเจริญพันธุ์จังหวัดร้อยเอ็ด - 16/มี.ค./54 11:25 (339/0/4) [ผลงานวิชาการ]
 
แผนที่ยุทธศาสตร์อนามัยวัยเจริญพันธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ - 16/มี.ค./54 11:35 (345/0/4) [ผลงานวิชาการ]
 
ถอดบทเรียนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปี 2554 - 15/มี.ค./54 21:50 (383/0/4) [ผลงานวิชาการ]
 
ทั้งหมด 53 หัวข้อ กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 3 หน้า : 1 2 3
 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 9,309 คน
ศูนย์อนามัยที่ 7 เลขที่ 195 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น TEL:043-235902-5 FAX:043-243416
Copyright © 2009 All Rights Reserved.