\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
  ข้อมูลในกลุ่ม "การตรวจสอบภายใน"
 
การตรวจสอบภายใน
  บทความวิชาการ (0)     งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (0)     กิจกรรมวิชาการ (0)     บรรยาย/นำเสนอวิชาการ (0)     ผลงานวิชาการ (0)     คู่มือ/สื่อวิชาการ (1)     วารสาร/จุลสาร (0)     ความรู้อื่นๆ (6)     มาตรฐานทางวิชาการ (0)     โครงการสำคัญ (0)     โครงการพระราชดำริ (0)   
สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบดำเนินโครงการและระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2556 - 15/ก.ย./57 16:37 (444/0/389) [ความรู้อื่นๆ]
 
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา - 11/มิ.ย./57 18:50 (1891/37/3) [ความรู้อื่นๆ]
 
ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - 02/เม.ย./55 13:35 (23196/69/4) [ความรู้อื่นๆ]
 
การบันทึกรายการดอกเบี้ยรับเงินทดรองราชการ - 08/มี.ค./55 10:05 (768/0/4) [ความรู้อื่นๆ]
 
สรุปผลการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน สธ 0925.03/ว610 ลว 24 พ.ย.2554 - 25/พ.ย./54 09:30 (849/0/636) [ความรู้อื่นๆ]
 
แนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน - 06/ต.ค./54 14:40 (838/0/365) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
ทั้งหมด 7 หัวข้อ กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า : 1
 

 
จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,723 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101