ศูนย์สื่อสารสาธารณะ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
  ข้อมูลในกลุ่ม "สาระน่ารู้ด้านอื่น ๆ"
 
สาระน่ารู้ด้านอื่น ๆ
  บทความวิชาการ (3)     งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (0)     กิจกรรมวิชาการ (0)     บรรยาย/นำเสนอวิชาการ (0)     ผลงานวิชาการ (0)     คู่มือ/สื่อวิชาการ (0)     วารสาร/จุลสาร (0)     ความรู้อื่นๆ (1)     มาตรฐานทางวิชาการ (0)     โครงการสำคัญ (0)     โครงการพระราชดำริ (0)   
การศึกษากระบวนการสื่อสารจากตัวอย่างของสื่อต่างๆ - 28/ก.พ./61 16:10 (45/0/13) [ความรู้อื่นๆ]
 
การบริหารจัดการการรู้เท่าทันสื่อ - 27/ก.พ./61 11:55 (54/0/25) [บทความวิชาการ]
 
สำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายใน - 19/พ.ค./59 15:40 (260/0/118) [บทความวิชาการ]
 
ประสิทธิผลการใช้สื่อของกรมอนามัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 27/ก.พ./59 20:05 (500/0/112) [บทความวิชาการ]
 
ทั้งหมด 4 หัวข้อ กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า : 1
 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 3,761 คน
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ