สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
  ข้อมูลในกลุ่ม "องค์ความรู้หมวด 4- IT 7"
 
องค์ความรู้หมวด 4- IT 7
  บทความวิชาการ (14)     งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (0)     กิจกรรมวิชาการ (0)     บรรยาย/นำเสนอวิชาการ (0)     ผลงานวิชาการ (4)     คู่มือ/สื่อวิชาการ (1)     วารสาร/จุลสาร (1)     ความรู้อื่นๆ (0)     มาตรฐานทางวิชาการ (0)     โครงการสำคัญ (0)     โครงการพระราชดำริ (0)   
R2R is Learning in the 21st Century (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) - 16/ก.ค./55 11:20 (698/0/1731) [บทความวิชาการ]
 
เอกสารประกอบการประชุมนักยุทธศาสตร์ กรมอนามัย โดย ดร.มุกดา สำนวนกลาง - 21/พ.ค./55 08:45 (919/0/1059) [บทความวิชาการ]
 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อโครงการ โดย วิมล โรมาและศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล - 21/พ.ค./55 08:45 (2427/0/38899) [บทความวิชาการ]
 
รายการสินทรัพย์ความรู้กรมอนามัย ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี พ.ศ 2554 - 06/ต.ค./54 15:30 (612/0/471) [ผลงานวิชาการ]
 
รายการขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย จำแนกตามหน่วยงาน - 12/ต.ค./53 17:01 (648/0/943) [ผลงานวิชาการ]
 
กระบวนการจัดการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 07/ก.พ./54 13:40 (387/0/177) [บทความวิชาการ]
 
บทเรียนและประสบการณ์การรับตรวจประเมิน - 08/เม.ย./54 09:35 (337/0/4) [บทความวิชาการ]
 
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - 06/มิ.ย./54 09:55 (855/0/435) [บทความวิชาการ]
 
การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) - 01/มี.ค./54 15:10 (456/0/326) [บทความวิชาการ]
 
ไอโอดีนกับเด็กปฐมวัย - 31/ม.ค./54 15:30 (974/0/5210) [บทความวิชาการ]
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ - 31/ม.ค./54 15:05 (792/0/1617) [บทความวิชาการ]
 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เด็กเล็ก - 31/ม.ค./54 14:50 (475/0/2578) [บทความวิชาการ]
 
สรุปผลการประชุม ลปรร. เพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมิน KM - 09/ธ.ค./53 16:00 (304/0/84) [ผลงานวิชาการ]
 
บทเรียนและประสบการณ์จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกณฑ์การจัดการความรู้ - 30/ธ.ค./53 11:00 (263/0/161) [ผลงานวิชาการ]
 
ความสำคัญของหนังสือเล่มแรก - 01/พ.ย./53 09:40 (241/0/200) [บทความวิชาการ]
 
แนะนำหนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน-6ปี - 13/ต.ค./53 11:20 (577/0/3394) [วารสาร/จุลสาร]
 
หนังสือเล่มแรก...(Bookstart) : ส.ส่งเสริมสุขภาพ - 22/มิ.ย./53 09:50 (338/0/441) [บทความวิชาการ]
 
ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ส.ส่งเสริมสุขภาพ - 22/มิ.ย./53 09:45 (292/0/110) [บทความวิชาการ]
 
กระบวนการเรียนการสอนดนตรีในเด็กปฐมวัย : ส.ส่งเสริมสุขภาพ - 22/มิ.ย./53 09:45 (582/0/4176) [บทความวิชาการ]
 
มาตรฐานอาหารปลอดภัย : ส.สุขาภิบาลอาหารและน้ำ - 22/มิ.ย./53 09:45 (265/0/88) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
ทั้งหมด 20 หัวข้อ กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า : 1
 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 6,430 คน
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้
โทร 02-5904041 โทรสาร 02-5904022
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : mantana.k@anamai.mail.go.th