สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
  ข้อมูลในกลุ่ม "องค์ความรู้หมวด 4- IT 7"
 
องค์ความรู้หมวด 4- IT 7
  บทความวิชาการ (14)     งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (0)     กิจกรรมวิชาการ (0)     บรรยาย/นำเสนอวิชาการ (0)     ผลงานวิชาการ (4)     คู่มือ/สื่อวิชาการ (1)     วารสาร/จุลสาร (1)     ความรู้อื่นๆ (0)     มาตรฐานทางวิชาการ (0)     โครงการสำคัญ (0)     โครงการพระราชดำริ (0)   
R2R is Learning in the 21st Century (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) - 16/ก.ค./55 11:20 (717/0/1811) [บทความวิชาการ]
 
เอกสารประกอบการประชุมนักยุทธศาสตร์ กรมอนามัย โดย ดร.มุกดา สำนวนกลาง - 21/พ.ค./55 08:45 (949/0/1101) [บทความวิชาการ]
 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อโครงการ โดย วิมล โรมาและศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล - 21/พ.ค./55 08:45 (2448/0/39592) [บทความวิชาการ]
 
รายการสินทรัพย์ความรู้กรมอนามัย ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี พ.ศ 2554 - 06/ต.ค./54 15:30 (633/0/477) [ผลงานวิชาการ]
 
รายการขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย จำแนกตามหน่วยงาน - 12/ต.ค./53 17:01 (650/0/947) [ผลงานวิชาการ]
 
กระบวนการจัดการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 07/ก.พ./54 13:40 (388/0/178) [บทความวิชาการ]
 
บทเรียนและประสบการณ์การรับตรวจประเมิน - 08/เม.ย./54 09:35 (338/0/4) [บทความวิชาการ]
 
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - 06/มิ.ย./54 09:55 (876/0/441) [บทความวิชาการ]
 
การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) - 01/มี.ค./54 15:10 (463/0/334) [บทความวิชาการ]
 
ไอโอดีนกับเด็กปฐมวัย - 31/ม.ค./54 15:30 (998/0/5331) [บทความวิชาการ]
 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เด็กเล็ก - 31/ม.ค./54 14:50 (491/0/2635) [บทความวิชาการ]
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ - 31/ม.ค./54 15:05 (810/0/1647) [บทความวิชาการ]
 
สรุปผลการประชุม ลปรร. เพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมิน KM - 09/ธ.ค./53 16:00 (308/0/87) [ผลงานวิชาการ]
 
บทเรียนและประสบการณ์จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกณฑ์การจัดการความรู้ - 30/ธ.ค./53 11:00 (263/0/163) [ผลงานวิชาการ]
 
ความสำคัญของหนังสือเล่มแรก - 01/พ.ย./53 09:40 (245/0/201) [บทความวิชาการ]
 
แนะนำหนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน-6ปี - 13/ต.ค./53 11:20 (595/0/3597) [วารสาร/จุลสาร]
 
หนังสือเล่มแรก...(Bookstart) : ส.ส่งเสริมสุขภาพ - 22/มิ.ย./53 09:50 (340/0/448) [บทความวิชาการ]
 
ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ส.ส่งเสริมสุขภาพ - 22/มิ.ย./53 09:45 (292/0/113) [บทความวิชาการ]
 
กระบวนการเรียนการสอนดนตรีในเด็กปฐมวัย : ส.ส่งเสริมสุขภาพ - 22/มิ.ย./53 09:45 (598/0/4306) [บทความวิชาการ]
 
มาตรฐานอาหารปลอดภัย : ส.สุขาภิบาลอาหารและน้ำ - 22/มิ.ย./53 09:45 (266/0/90) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
ทั้งหมด 20 หัวข้อ กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า : 1
 

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 6,665 คน
สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้
โทร 02-5904041 โทรสาร 02-5904022
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : mantana.k@anamai.mail.go.th