ศูนย์ความรู้ กรมอนามัย (HKC) เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  ศูนย์ความรู้หน่วยงาน
 
ศูนย์อนามัยที่ ๑
ศูนย์อนามัยที่ ๑
 

ศูนย์ความรู้หน่วยงาน
 

ศูนย์อนามัยที่ ๑

ศูนย์อนามัยที่ ๒

 

 

 

 

 

ขุมทรัพย์ความรู้หน่วยงาน
 
 


กิจกรรม/ผลงานการจัดการความรู้ กรมอนามัย
 
 

 
การประเมินการจัดระบบบริการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข - 11/มี.ค./58 16:00 (270/0/40) [บทความวิชาการ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ]
 
หลักสูตร Case Management - 28/มี.ค./56 15:55 (732/0/4435) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - 31/มี.ค./58 15:00 (167/0/19) [ผลงานวิชาการ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ]
 
การสารวจการจัดการนาดื่มในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน - 06/พ.ย./57 15:55 (225/0/64) [ผลงานวิชาการ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
การสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี พ.ศ. 2556 - 15/ก.ย./57 19:05 (432/0/115) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ]
 
ผลการดำเนินงานการให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ - 12/มิ.ย./56 09:47 (352/0/3) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
การพัฒนาเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - 15/ก.ย./57 18:25 (78/0/87) [ผลงานวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
 
การสำรวจสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของชายวัยทอง - 27/ก.ย./55 09:50 (482/0/442) [บทความวิชาการ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
รายงานสถานการณ์การบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะทันตสุขภาพของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา - 15/ก.ย./57 19:00 (156/0/120) [บทความวิชาการ - สำนักทันตสาธารณสุข]
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 5 เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย ร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปาก - 10/พ.ค./56 10:45 (320/0/364) [คู่มือ/สื่อวิชาการ - สำนักทันตสาธารณสุข]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
หลักการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและข้อต่อ. - 08/ก.ย./54 21:30 (626/0/768) [ความรู้อื่นๆ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
เอกสารแนะนำกลุ่มอนามัยวัยทำงาน - 27/เม.ย./54 17:45 (1373/0/692) [วารสาร/จุลสาร - ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
การประเมินองค์กรส่งเสริมการเจริญเติบโต - 15/ก.ย./57 16:37 (218/0/38) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
ตอน2 การประเมินองค์กรส่งเสริมการเจริญเติบโต - 15/ก.ย./57 16:37 (114/0/39) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
วิธีลดภาวะโลกร้อน - 12/ก.ย./55 15:30 (426/0/407) [บทความวิชาการ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
หมวดหมู่ : อากาศ - 08/ส.ค./55 16:10 (471/0/1135) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 


ความรู้เด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 

คำอธิบายที่ต้องการนำเสนอ
 


 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 170,954 คน
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข